Mi a hétvége?

A katolikus egyház alapkövei a házasság és az egyházi rend. E két közösségalkotó szentség eltérő módon, de ugyanazt a célt szolgálják: Krisztus szeretetének megélését és továbbadását.

A Házas Hétvége a szentségi házasságban élő házaspárok, valamint papok és szerzetesek számára nyújt megújulási lehetőséget, hogy kapcsolataik nyitottá, új, dinamikus és a szentségeket a hétköznapokban is megélő szeretetteli kapcsolattá váljanak.

Abban segít, hogy férj-feleségként közelebb kerüljünk egymáshoz, kapcsolatunk felfrissüljön és elmélyüljön. Hogy felfedezzük, házastársi kapcsolatunk sok év után és a hétköznapokban is lehet ugyanolyan bensőséges, mint a házasságunk kezdetén volt.

A Házas Hétvége a papok és szerzetesek számára azt mutatja meg, hogyan tudják minduntalan megújítani és elmélyíteni kapcsolatukat egymással illetve a közösségükkel.

A hétvége célja

Anyagelvű, rohanó világunkban sokszor elbizonytalanodunk a házasság értékeiben. Hajlamosak vagyunk arra, hogy beletörődjünk: elmúltak a mézes hetek, a mi házasságunk is elszürkült. Túlterheltek vagyunk, nem szánunk időt arra, hogy benső életünkről beszélgessünk. Fáradt férj, feleségként érkezünk haza és még rengeteg tennivaló vár ránk... Sebeket hordozunk, de az évek során megtanultuk, a kényes, fájó dolgokról nem beszélünk... Nem akarjuk egymást bántani...

Ha így teszünk, falak épülnek közénk, párhuzamosan egymás mellett, nem együtt halad az életünk. Kapcsolatunk jó esetben udvarias és szerető; légkörű;, de távolságtartó. Kettőnk egysége is formálissá válik: kifelé minden rendben, de belül nagyonis magányosak vagyunk... Ez szenvedést, fájdalmat okoz, de a mindennapi rohanásban nem látjuk a kiutat, inkább nem is gondolunk rá. A házasságunk látszólag jó, de nem boldog...

Pedig a Teremtő Isten szándéka az, hogy az ember már itt a földön boldog legyen. Azért teremtett férfinak és nőnek bennünket, hogy egymást kiegészítsük, segítsük, boldoggá tegyük. Ez a boldogság az alapja az örömteli családi életnek és a gyermekek testi-lelki épségének, kiegyensúlyozott fejlődésének is.

A Házas Hétvége segít:

  • hogy rátaláljunk arra az útra, amely visszaadja a boldog házaséletbe vetett reményünket
  • hogy a beszélgetés, önmagunk, érzéseink őszinte közlése felélessze visszahozza azt a szeretetet, melyet a házasságunk elején átéltünk
  • hogy rátaláljunk a mély egységre, a gyöngéd és felelősségteljes szeretetre, a meghallgatásra, az egymásra figyelésre és lelki sebeink gyógyítására.

A hétvége menete

A Házas Hétvége két és fél napos péntek délutántól vasárnap délutáni szentmisével záruló, szerves egységet képező, egybefüggő program. Ez azt jelenti, hogy nem lehet később csatlakozni, vagy csupán egy részén résztvenni. Elengedhetetlen az is, hogy férj és feleség közös elhatározással, végig együtt legyenek jelen. A program ideje alatt étkezésről, szállásról gondoskodunk, de gyerekek felügyeletét a helyszínen nem tudjuk biztosítani.

A Hétvégét három házaspár és egy pap vezeti, akik saját életpéldáikat osztják meg a résztvevőkkel. A lényeg nem az, amit ők elmondanak, hanem ami annak hatásaként bennetek és köztetek végbemegy: ti ketten találkoztok egymással. Ennek érdekében külön szobát kaptok, hogy ott nyugodtan megbeszéljétek a hallottakat.