Pillanatnyilag nincs meghirdetett időpontunk.

A Házas Hétvége lelkiséghez tartozó papok találkozója Budapesten - 2022.09.21.

Több év kihagyás után szeptember 21-én papi tanácsra gyűltek össze a Házas Hétvége lelkiséghez tartozó papok Budapest-Sashalmon, a Meszlényi Zoltán Közösségi Házban. Huszonhárom lelkipásztor vett részt személyesen a találkozón, melyhez sokan online csatlakoztak. 

A jelenlévők közül többen sok száz kilométert utaztak, hogy találkozhassanak paptestvéreikkel. A határon túlról, Vajdaságból érkezők együtt, kisbusszal érkeztek. A pandémia alatt megszoktottá vált online találkozók után szinte természetes volt, hogy a szervezők lehetőséget biztosítottak az online részvételre is, melynek köszönhetően Erdélyben és Felvidéken szolgálatot teljesítő lelkipásztorok és betegséggel küzdők is be tudtak kapcsolódni a programba.

Bíró László püspök levélben köszöntötte a résztvevőket. „Minden házas hétvégés találkozás, de kiváltképp ez a papi talán arról is tanúskodik, hogy kölcsönösen gazdagíthatjuk egymást. A házasoknak fontos a pap jelenléte a havi találkozókon, és más szintű együttléteken is, ugyanakkor nekünk, papoknak is szükséges, hogy a házasoktól újra meg újra impulzusokat kapjunk, hogy ne megmerevedett, klerikális attitűdökkel éljünk híveink között, hanem a házasoktól segítséget kapva tudjuk megjeleníteni azt a közvetlenséget, ami Jézus Krisztusban megjeleníti számunkra Isten közvetlenségét.”

Az idei találkozó témája a pap és a házasságban élők kölcsönös egymásra hatása, találkozása volt. Ennek megfelelően egy pap és egy házaspár mondott gondolatébresztő bevezetőt. Személyes példáikkal támasztották alá a két életszentség közötti hasonlóságot; példákat hoztak életükből arra, hogyan erősíthet meg egy lelkiatya egy házasságot és egy közösséget, illetve mit adhat egy házaspár, egy közösség egy papnak emberségével, befogadásával, jelenlétével.

Ezt követően a lelkipásztorok négy-öt fős csoportokban osztották meg egymással a hallottakkal kapcsolatos gondolataikat. Délután fórumon mondhatták el a Házas Hétvége mozgalom új nemzeti felelős teamje, Körmendi Gábor és Zsófi, illetve Jeney Gábor atya kérdésére válaszolva, hogyan látják most a Házas Hétvége közösséget saját környezetükben és országosan.

A papi találkozót a Budapest-Sashalmon található Krisztus Király-templomban együtt bemutatott szentmise zárta.

Bíró László püspök szavai szerint: „Minden papi egységet kifejező találkozó ünnep.” „Úgy láttuk, hogy az atyák feltöltődve, szívükben a hétköznap megélt ünnep örömével indultak haza”.

Konrád Zoltán és Csilla

2022.09.27.
Picture of Serly Miklós

Serly Miklós