Pillanatnyilag nincs meghirdetett időpontunk.

Ferenc pápánál a Házas Hétvége - 2023.09.09.

FERENC pápa beszéde az olasz Házas Hétvége mozgalom tagjainak

VI. Pál terem 2023. szeptember 9. Az olasz Házas Hétvége most ünnepli 45 éves évfordulóját és a több napos lelkigyakorlat során szombaton 2000 körüli létszámban találkoztak Ferenc pápával. A képen látható idézet: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” (Jn 15,12).

Kedves testvéreim, üdvözöllek benneteket és köszönöm látogatásotokat, amelyre mozgalmatok negyvenötödik évfordulója alkalmából végzett néhány napos lelkigyakorlat közben kerül sor: a legjobbakat kívánom!

Ezekben az években, Jézus kölcsönös szeretet parancsától inspirálva (vö. Jn 15,12), elköteleztétek magatokat a házasság és a papság szentségének újrafelfedezése mellett.

Nem csupán arra törekedtek, hogy sajátos módon elmélyedjetek ezek gazdagságában, hanem e két fontos hivatás kapcsolatát is kiemelve.

Valójában a házasság és a papság, bár különböző módon és ki-ki saját karizmájának megfelelően, szorosan összefüggenek, mert mindkettő Isten szeretetét fejezi ki, építve az Egyház Misztikus Testét.

Ez a két szentség – különböző, de egymást kiegészítő módon – a házastársi életről beszél: egyrészt a házastársak teljes, egyedi és felbonthatatlan önátadása, másrészt a pap életáldozata az Egyházért, ami Isten irántunk való hitvesi szeretetének jelei.

Visszatérve arra a témára, amelyet erre az alkalomra választottatok: „Isten álma vagyunk”, szeretném elmondani, hogy a „házastársi karizma” a háromságos Isten álmának megvalósulását célzó prófécia.

És mi Isten, Krisztus álma?

  1. Azáltal, hogy felkéri a tanítványokat, hogy maradjanak hozzá kapcsolódva, mint a szőlővesszők (vö. Jn 15,4),
  2. és imádkozik az Atyához, hogy tartsa meg őket szeretetben,
  3. maga Jézus tárja fel ezt nekünk, és arra kér, hogy mindannyian „egyek” legyünk. (Jn 17,21).

A Szentháromság álma számunkra ez: egyesülni szeretetében, belépni közösségébe, hogy felfedezzük az isten-gyermekség és a testvériség szépségét közöttünk.

Ezért imádkozott Jézus buzgón. És elküld minket a világ útjain, hogy kijelentsük: az új emberiség létrehozásának módja a testvériségen, a szeretet gyümölcsén alapszik, nem pedig a kicsapongáson és az önzésen.

Ebben az értelemben az a szolgálat, amelyet mozgalmatok az Egyháznak, de a társadalomnak is kínál, vagyis a házastársak és a papok hívatásának és szolgálatának támogatása és kísérése, nagyon nagy érték, amely hozzájárul Isten álmának beteljesítéséhez.

Nem csak szóval vagy elvont elmélettel, hanem mindenekelőtt szeretettel belépve a párok és atyák konkrét életének valóságába.

Így a Házas Hétvége karizmája arra is emlékeztet bennünket, hogy a hit mindenekelőtt a kapcsolat és a találkozás élménye. Ez egyetlen szerelmi történet Istennel, testvérekkel, nővérekkel.

Közelről szemügyre veszi a házastársak közötti olykor nem könnyű párbeszédet és a néha bonyolult helyzeteket, amelyekkel a papok szembesülnek, elősegítve a gyümölcsöző eszmecserét, hogy együtt tanulják meg a kapcsolat művészetét, a közösség művészetét.

Így tovább viszi Isten álmát, a férfi és nő házastársi teljes közösség álmát egy olyan korban, amely néha szívesebben tapossa az individualizmus mocsaras ösvényeit, ahelyett, hogy a szerelem csodálatos csúcsai felé merészkedne.

Mozgalmatok egyúttal fénylő jele a Katolikus Egyház életének, amely arra hivatott, hogy az egyre nagyobb kölcsönös szeretet és együttműködés útját járja a különböző ajándékok, karizmák és szolgálatok között.

A házastársak és a pásztorok közötti eszmecsere kedvez annak az evangelizációs tevékenységnek, amelyre ma sürgősen szükségünk van.

Az evangelizáció a kapcsolatokon keresztül működik! Azáltal, hogy tanúságot tesztek a kapcsolatotok szépségéről, tudjátok hirdetni az evangélium végtelen gazdagságát, és megmutatni Isten szeretetét minden teremtmény iránt.

Ezért arra biztatlak benneteket, hogy nagylelkűen és szenvedéllyel folytassátok elkötelezettségeteket: osszátok meg mindenkivel a házaspárok, papok és szerzetesek tapasztalatait; hogy megnyissátok a házasság kapuját a fiatalok, főleg a jegyesek előtt is.

Ne féljünk új utakat követni, amelyek segítik a keresztény közösségeket abban, hogy a házastársak és lelkipásztoraik egyre inkább közeledjenek egymáshoz.

Mindenekelőtt, hogy hagyjátok magatokat a Szentlélektől vezérelni – engedjétek magatokat a Szentlélektől vezérelni –  Ő az élő Isten szeretete, aki nélkül minden tevékenységünk terméketlen és hiábavaló.

  1. A Lélek, aki megnyitja a szíveket és az elméket,
  2. a Lélek az, aki megvalósítja a házasságotokat
  3. és a Lélek tesz mindannyiunkat Isten álmának főszereplőjévé!
  4. Köszönöm értékes szolgálatotokat.
  5. Mindig örömmel menjetek előre, ne szomorúan!

Áldásomat adom rátok és kérlek, ne felejtsetek el imádkozni értem. Köszönöm.

Ferenc

2023.10.10.
Picture of Hírek szerkesztői: Veszelka Laci és Gabi

Hírek szerkesztői: Veszelka Laci és Gabi