Pillanatnyilag nincs meghirdetett időpontunk.

Papi Tanács - Kecskeméten - 2023.09.20.

A Házas Hétvége lelkiségi mozgalomhoz tartozó papok találkozója Kecskeméten.

A Házas Hétvége lelkiségi mozgalom közösségéhez tartozó papok számára találkozót tartottak szeptember 20-án, Kecskeméten. A papi tanács témája a segítségkérés volt. A találkozón részt vett Bíró László nyugalmazott tábori püspök is. Fülöp Ákos beszámolóját szerkesztve közöljük.
A Házas Hétvége közösség célja a tartós, megújuló és folyamatosan fejlődő házasság és papi hivatás támogatása. Fontos, hogy a házaspárok növekedjenek egymás megismerésében és a szeretetben, és fontos, hogy a papok megerősödjenek elkötelezettségükben, hogy a közösséggel való kapcsolatuk erősödjön, így megéljék a szeretetet és az elfogadást.
A bevezetőt a közösség nemzeti felelősei tartották: Körmendi Zsófi és Gábor, valamint Jeney Gábor atya. Elsőként a gyermekkorból hozott példákat szemléltük. Fontos átgondolni, hogy Istentől hogyan kérünk segítséget. Felvetették a kérdést: miért akarok mindent egymagam megoldani? Érdemes azt is átgondolni, hogyan fogadjuk, ha tőlünk kérnek segítséget.
A napot közösen bemutatott szentmise zárta. Öröm volt megtapasztalni a helyi, kecskeméti házas hétvégés közösség háttérből támogató szeretetét.

2023.09.26.
Picture of Hírek szerkesztői: Veszelka Laci és Gabi

Hírek szerkesztői: Veszelka Laci és Gabi